Home > News Letter > Job Opportunities

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

          บริษัท ไจแอนท์ ซิสเต็มดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทฯ รับพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรทั่วไป จัดวางระบบงานด้านสารสนเทศขององค์กร มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านระบบงานกองคลังของหน่วยงานราชการ (งบประมาณ, พัสดุ, การเงินและบัญชี) และเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบซ่อมบำรุง เช่น ระบบซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวม (Integrated Logistics Support: ILS) ของกองทัพเรือไทยและต่างประเทศ งานของเราต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง ใฝ่เรียนรู้ในสิ่งใหม่ พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี หากคุณมีคุณสมบัติข้างต้น ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ Email: sam_pcn@hotmail.com, contact@giantsystemdesign.com หรือ download แบบฟอร์มการสมัครงานที่นี้ พร้อมดู Company Profile ได้ที่ http://www.giantsystemdesign.com หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณเจนนี่ โทร: 02-887-6635, 6

29 สิงหาคม 2561, ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Programmer/โปรแกรมเมอร์ รับสมัครด่วน!
อัตราเงินเดือน -
ประเภทของตำแหน่งงาน เขียนโปรแกรม
ลักษณะของงาน เขียนโปรแกรม, พัฒนาระบบฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ด้านฐานข้อมูล Oracle หรือ DB2 หรือ MS-SQL หรือ MySQL หรือ Access
4. สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Visual Studio.net, ASPX (MVC), C#, JAVAScript, Crystal Report จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. ประสบการณ์ 0-3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม/สวัสดิการ มีประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยง, OT, โบนัส
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร หรือ นอกพื้นที่บางโอกาส
เขตที่ปฎิบัติงาน ตลิ่งชัน
หลักฐานการสมัคร 1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
2. สำเนาเอกสารการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรอง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. ใบรับรองความรู้ ความสามารถพิเศษ (Certificate ถ้ามี)
6. หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี)
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

Go To Top

Contact Us

Giant System Design Co., Ltd.
39 Moo 8, Chimplee, Talingchan, Bangkok 10170 THAILAND.
Tel: +66 (2) 887 6635, 6
Fax: +66 (2) 887 6637
Email: contact@giantsystemdesign.com

Link

GILS Web Application
Giant System Design Integrated Logistics Support Web Application.

GILS Google Group
Giant System Design Integrated Logistics Support Only for ILS Staff of the Royal Thai Navy, ILS Consultant and GSD Staff.

GSD Knowledge Base
Giant System Design Knowledge Base for GSD Consultant and GSD Staff.

Map

GSD's Map